Vánoční dárek – Adventní pohádka

Adventní pohádka


Adventní pohádka je další ze série kreativních pásem, které podporují fantazii a imaginaci dětí a žáků, dále podporují rozvoj jemné i hrubé motoriky, rozvíjejí předčtenářskou gramotnost a pohybové dovednosti dětí a žáků. Tato kreativní pásma vycházejí z principů zážitkové pedagogiky a díky své komplexnosti u dětí a žáků rozvíjejí především kompetenci k řešení problémů, kompetenci komunikativní a kompetenci sociální a personální.

STÁHNOUT ADVENTNÍ POHÁDKU.