Lektoři ze SVČ Moravská Ostrava

Pokud jste ze severní Moravy a blízkého okolí, neváhejte oslovit lektory ze Střediska volnočasových aktivit v Moravské Ostravě. Toto volnočasové zařízení vede paní ředitelka Mgr. Milada Božeková, která nechala proškolit vybrané lektory, a to nejen v základním akreditovaném kurzu s Drumbeny, určeném pedagogům, ale také v kurzu pro Lektory s Drumbeny. Tito lektoři jsou velice kreativní, dokážou kurz pro děti zaměřit jak dle věkových priorit, tak na rozvoj kompetencí, které bude chtít u dětí a žáků rozvíjet. Neváhejte je tedy oslovit. Kontaktní údaje na paní ředitelku, se kterou se můžete domluvit: mbozekova@svcoo.cz, +420 775 598 662, +420 596 127 976. Více o SVČ Moravská Ostrava najdete na stránkách: www.svcoo.cz.