Ivana Nováková

Ivana je kreativní a všeho schopnou ředitelkou Domu dětí a mládeže Stonožka v Nové Pace. Je absolventkou kurzu Celostní muzikoterapie na UPOL, Cesta k harmonii I. a II. (M. Gerlichová), Drumben I.
Vede pravidelné zájmové aktivity: hra na africké bubny, Muzikohraní (hudební dílny pro děti od 3 let) a hudební dílny pro děti s rodiči.
Příležitostně se zabývá těmito aktivitami: vede hudební a prožitkové dílny pro MŠ, ZŠ, SŠ, sociální a školská zařízení, provádí klienty aktivní i pasivní muzikoterapií pro dospělé, je lektorkou akreditovaných kurzů MŠMT pro DVPP . Drumbeny hojně využívá v dílnách pro MŠ a první stupeň ZŠ.
V případě zájmu o spolupráci Ivanu kontaktujte na emailu: novakoiv@gmail.com