Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zpracování osobních údajů

 • Udělujete tímto souhlas společnosti BUM BUM, s.r.o, Chittussiho 149, 583 01 Chotěboř (dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
 • V rámci poskytování Služby Poskytovatel zpracovává zejména tyto osobní údaje uživatelů Služby:
  • jméno a příjmení
  • pohlaví
  • e-mailová adresa
  • telefonní číslo
  • identifikační údaje firmy (např. IČ, DIČ, adresa sídla firmy)
  • odpovědi ze zaslaných dotazníků
  • systémová data (informace o nakládání s e-mailovou zprávou)

  PROČ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

  Tyto osobní údaje budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení.

  JAK DLOUHO OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

  Tyto osobní údaje budou zpracovány po dobu poskytování Služby a dále po dobu 10 let, případně v nutném rozsahu po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

  JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME PŘI POŘÁDÁNÍ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

  Při pořádání vzdělávacích akcí Poskytovatel v rámci své činnosti zpracovává zejména tyto osobní údaje jejich účastníků:

  • jméno a příjmení
  • e-mailová adresa
  • telefonní číslo
  • identifikační údaje firmy (např. IČ, DIČ, adresa sídla firmy)
  • odpovědi ze zaslaných dotazníků
  • systémová data (informace o nakládání s e-mailovou zprávou)

  PROČ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

  Tyto osobní údaje budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení.

  JAK DLOUHO OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

  Tyto osobní údaje budou zpracovány od provedení registrace až do konání příslušné vzdělávací akce a dále po dobu 10 let, případně v nutném rozsahu po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

 • S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce. (Mgr. Barbora Polívková, telefon: 739 374 258, mail: polivkova@pedagogum.cz, kontaktní adresa: Chittussiho 149, 583 01 Chotěboř.)
 • Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: Poskytovatel softwaru: databáze kontaktů a marketingové aktivity: Quanda International s.r.o., Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9, dále pak provozování e-shopu: Shoptet s.r.o., Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6, IČ: 28935675; výrobce didaktické pomůcky Drumben: Tekis, s.r.o, IČO: 28860896, případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá. O předání osobních údajům dalším zpracovatelům bude Správce informovat prostřednictvím emailu nebo veřejné nástěnky.
 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Své právo můžete uplatnit zasláním požadavku na emailovou adresu: barbora.polivkova@pedagogum.cz, nebo telefonicky: 739 374 258. Mějte na paměti, že před uplatněním vašeho práva si budeme muset ověřit vaši totožnost.