Pohádky pro děti

Deset důvodů, proč si objednat kurz pro vaše žáky od pedagogum.cz

 1. Jsou vedeny zkušenými a oblíbenými lektory, kteří mají mnohaletou praxi s realizací kurzů pro děti různých věkových skupin.
 2. Naše kurzy sledují potřeby každé věkové kategorie:
  • Kurzy pro předškoláčky jsou zaměřeny především na rozvoj hrubé a jemné motoriky, na posílení radosti ze hry a kreativity, na rozvíjení komunikačních kompetencí a posilování pozitivních mezilidských vztahů a spolupráce.
  • Kurzy pro děti mladšího školního věku, posilující primárně rozvoj mezilidských vztahů, nabízející pozitivní řešení problémových situací, upevňující schopnost spolupracovat bez předsudků, zbavujících žáky strachu z neúspěchu a posilujících jejich zdravé sebevědomí.
  • Kurzy pro děti staršího školního věku, rozvíjející jejich samostatnost, posilující partnerský a tolerantní přístup učitel – žák, napomáhající k rozvíjení jejich tvořivosti tak, aby prožili uspokojení nad úspěšně vykonaným samostatným výstupem, posilující jejich sebevědomí.
 3. Kurzy jsou velice interaktivní a zábavné. Zároveň sledují konkrétní výchovné cíle.
 4. Lektoři jsou zvyklí na různé projevy chování, umí si poradit ve většině rizikových situací.
 5. Nabízíme učitelům jednotlivých tříd, aby se stali v průběhu kurzu účastníkem a pozorovatelem všech interpersonálních jevů v kolektivu a tak získal objektivní náhled na konkrétní možnosti nápravy nefungujících vztahů, procesů apod.
 6. V případě nějakého již předtím zjištěného rizikového jevu ve třídě je možné provést vstupní konzultaci s lektorem a zaměřit kurz přímo na řešení tohoto rizikového jevu.
 7. Naši lektoři jsou schopni vést jak jednorázové kurzy pro děti zaměřené především na zážitek, tak kurzy, které jsou kontinuální a řeší nějaký rizikový jev, projevující se v třídním kolektivu.
 8. Naši lektoři v průběhu kurzů používají netradiční didaktické pomůcky, které zvyšují atraktivitu kurzu pro děti a výchovný dopad. (drumben, boomwhackers, nástroje z celého světa apod.).

Seznam lektorů, kteří realizují kurzy pro děti a které podporujeme najdete ZDE, včetně jejich kontaktních údajů.