Aktuálně

Hledáte zajímavé komunikační tipy, pozvánky, chcete se podívat, co se povedlo? Tak to vše najdete níže. Něco jste nenašli? Zavolejte, napište, rády informace doplníme.

Aktualita

Vánoční dárek – Adventní pohádka

Adventní pohádka

Adventní pohádka je další ze série kreativních pásem, které podporují fantazii a imaginaci dětí a žáků, dále podporují rozvoj jemné i hrubé motoriky, rozvíjejí předčtenářskou gramotnost a pohybové dovednosti dětí a žáků. Tato kreativní pásma vycházejí z principů zážitkové pedagogiky a díky své komplexnosti u dětí a žáků rozvíjejí především kompetenci k řešení problémů, kompetenci komunikativní a kompetenci sociální a personální. STÁHNOUT ADVENTNÍ POHÁDKU.  

Tip

Nenásilná komunikace je efektivní pro zvládnutí konfliktu s dítětem, stejně jako s dospělým. Pokud necháte druhému prostor a zachováte pravidla respektující sebehodnotu druhého účastníka rozhovoru, pak je velmi pravděpodobné, že zvládnete dát i přijmout zpětnou vazbu a ne dávat a získávat kritiku. "