O projektu

Chcete žít radostný a naplněný život ve škole? Vést děti přirozeně a v souladu se svými schopnostmi? Objevte svoje možnosti, slabiny, přednosti. Podporujme se navzájem! Reagujeme na stále větší komunikační a vztahové výzvy, které jsou v dnešní době kladeny na pedagogy ve školách, ale i na volnočasové pedagogy.

Naším cílem je, aby se pedagogové citili dobře ve své roli, aby měli v ruce více efektivních nástrojů k práci s žákem. Přirozená autorita, společenská prestiž a radost z práce. To jsou tři pocity z mnohých, které chceme, aby pedagog zažíval běžně a ne jen na začátku kariéry. A tím naplnil cele učitelské poslání.

*