Aktuálně

Hledáte zajímavé komunikační tipy, pozvánky, chcete se podívat, co se povedlo? Tak to vše najdete níže. Něco jste nenašli? Zavolejte, napište, rády informace doplníme.

Aktualita

Vánoční dárek – Adventní pohádka

Adventní pohádka

Adventní pohádka je další ze série kreativních pásem, které podporují fantazii a imaginaci dětí a žáků, dále podporují rozvoj jemné i hrubé motoriky, rozvíjejí předčtenářskou gramotnost a pohybové dovednosti dětí a žáků. Tato kreativní pásma vycházejí z principů zážitkové pedagogiky a díky své komplexnosti u dětí a žáků rozvíjejí především kompetenci k řešení problémů, kompetenci komunikativní a kompetenci sociální a personální. STÁHNOUT ADVENTNÍ POHÁDKU.  

Aktualita

Setkání lektorů s Drumbeny 22. 11. 2017 v Praze

Chceme pozvat všechny lektory, kteří využívají ve své práci Drumbeny, aby za námi přijeli 22. 11. 2017 do Prahy. Naše setkání se bude konat v centru Equilibré, Orelská 11, Praha 10 - Vršovice. Program bude informační a inspirační. Součástí setkání bude také nabídka užší spolupráce s Pedagogum.cz a využívání e-learningového úložiště sdílených metodických materiálů. Přihlašte se na setkání! Těšíme se na Vás.